สินเชื่อรถแลกเงิน

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อรถแลกเงิน → ทั้งหมด
1
สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน
สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน
 • อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
 • ผ่อนชำระครบอายุสัญญา โดยไม่มีค่าปรับล่าช้าตลอดอายุสัญญา
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้
  2
  สินเชื่อเกียรตินาคิน คาร์ควิกแคช
  สินเชื่อเกียรตินาคิน คาร์ควิกแคช
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100%* (ขึ้นอยู่กับราคาประเมินรถยนต์จากราคากลางของธนาคาร)
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อบัญชี
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้
  3
  สินเชื่อทิสโก้ ออโต้แคช
  สินเชื่อทิสโก้ ออโต้แคช
 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ
  4
  สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
  สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง,กระบะ, รถบรรทุก
  5
  สินเชื่อราชธานี สมาร์ท คาร์ฟอร์แคช
  สินเชื่อราชธานี สมาร์ท คาร์ฟอร์แคช
 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 80% ของราคาประเมินรถยนต์
 • เลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 48 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง,กระบะ, รถบรรทุก
  6
  สินเชื่อกสิกร รถช่วยได้
  สินเชื่อกสิกร รถช่วยได้
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 72 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง,กระบะ
  7
  สินเชื่อไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช
  สินเชื่อไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 60 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้