• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

The Leverloan Blog

คำขวัญวันแม่ ปี 2559“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”
August 12, 2016
BY Tipanong Sangsoma IN COMPANY NEWS

พระราชินี พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2559 อัญเชิญลงหนังสือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สอนลูกเดินสายกลาง ด้วยคุณธรรม ย่อมได้คนดีต่อบ้านเมือง 
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้... 

“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

"แชร์ต่อเรื่องราวดี ๆ