• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published May 20, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » การลงทุนหุ้น กองทุน ทองคำ และอื่น ๆ » เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน

 เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในอดีต การค้าขายสมัยก่อนที่เรียกว่า ลัทธิพาณิชย์นิยม จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จึงจำเป็นที่ท่านควรทราบพื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน เพราะว่าจะได้ทราบว่าโลกของเรานั้น ไปถึงไหนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ การเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจโลก หรือในระดับประเทศ ตลอดจนนโยบายการลงทุนของรัฐ ภาวะการเงิน เป็นต้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจปัจจัยการผลิตว่ามีอะไรบ้าง

ปัจจัยการผลิตแบ่งเป็น 4 ชนิด คือที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ โดยปัญหาของปัจจัยการผลิตมีตั้งแต่การที่จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตไปเพื่อใคร อีกทั้งต้องมาดูในเรื่องของโครงสร้างตลาดอีกว่าเกณฑ์การแบ่งเป็นอย่างไร และแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้าง ซึ่งจะใช้ในเรื่องของจำนวนผู้ผลิตว่ามีมากน้อยเท่าไร ต่อมาเป็นในเรื่องของลักษณะสินค้าและบริการว่ามีลักษณะเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร รวมถึงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วย ทำให้การแบ่งตลาดเป็นประเภทได้ดังนี้

  1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จะมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมาก ไม่มีขายผู้รายใดได้เปรียบในตลาด เพราะว่าการผลิตสินค้าที่ออกมามีลักษณะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายอยู่ในตลาดแบบนี้ได้ในระยะยาว ทำให้ราคาสินค้าสมดุล ถ้าผู้ขายใดขึ้นราคา อาจขายไม่ได้

  2. ตลาดผูกขาด เป็นผู้ขายสินค้าที่เป็นรายเดียวในตลาด ทำให้ผู้ขายสินค้าประเภทนี้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เพราะว่าไม่มีใครขายสินค้าแข่งด้วย

  3. ตลาดแข่งขันไม่สมบรูณ์ มีผู้ขายไม่มาก และเป็นตลาดที่ตรงกันข้ามกับตลาดแข่งขันสมบรูณ์ อาจเป็นกิจการผู้ขาดโดยรัฐ หรือการได้รับสัมปทานของเอกชน สินค้าอาจคล้ายกันแต่คุณภาพไม่เท่ากัน

  4. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ลักษณะจะเป็นแบบจำนวนผู้ขายมาก ผู้ผลิตรายอื่นสามารถเข้ามาในตลาดได้ เพราะสินค้าที่แตกต่างกัน แต่สามารถแทนกันได้ ผู้ขายสินค้ามีอำนาจผูกขาดสินค้า แต่การตั้งราคาต้องไม่สูงจนเกินไป

  5. ตลาดแข่งขันน้อยราย คือการที่มีผู้ผลิตสินค้าเพียง 2 รายขึ้นไป โดยแบบเป็นผู้ผลิตสินค้าเหมือนกัน กับผู้ที่ผลิตสินค้าที่สามารถใช้แทนกันได้ ผู้ขายที่จะเข้ามาในตลาดแข่งขันน้อยราย อาจเข้ามาในตลาดได้ยาก

เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุนนั้น เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรรู้ แม้จะไม่ได้เรียนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มา ก็สามารถศึกษาเพื่อรู้ด้านวิชาไว้บ้าง จะได้เป็นประโยชน์สำหรับรู้ถึงปัญหา ปัจจัยการผลิต และโครงสร้างของตลาดว่ามีแบบใดบ้าง ทำให้ท่านเลือกผลิตสินค้าตามตลาดที่ต้องการได้ด้วยความรู้เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุนอย่างมืออาชีพ และโปรดติดตามความรู้ด้านการลงทุนได้ในบทความต่อไป

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์