• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 27, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » เมื่อลูกจ้างขับรถไปชนคนอื่น : ใครจะเกี่ยวข้องบ้างเมื่อต้องรับผิด

เมื่อลูกจ้างขับรถไปชนคนอื่น : ใครจะเกี่ยวข้องบ้างเมื่อต้องรับผิด

จากสถิติที่ผ่านมาของประเทศไทยเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ มีเหตุการณ์และความเสียหายที่เป็นผลพวงจากอุบัติเหตุดังกล่าวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เกิดความเสียหาย มีคนเจ็บ คนตาย ทรัพย์ของคนอื่นเสียหาย เหล่านี้เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมากน้อยก็ย่อมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการใช้รถใช้ถนนนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานหรือภาคการขนส่ง จึงทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนนั้นได้

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่ก็จำเป็นต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างมาทำหน้าที่เหล่านี้แทน อุบัติภัยจากการใช้รถใช้ถนนของลูกจ้างจึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะบริษัทห้างร้านต่างๆ ย่อมหลีกไม่พ้นที่ต้องให้พนักงานหรือลูกจ้างขับรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ไม่ว่าการเดินทาง การขนส่งสิ่งของหรือสินค้าก็ตาม นั่นจึงเป็นปัญหาที่ต้องมาพินิจวิเคราะห์กันว่า เมื่อลูกจ้างหรือพนักงานขับรถไปเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุมักพยายามกล่าวอ้างว่าตนเองไม่ใช่ฝ่ายผิด ส่วนนายจ้างก็จะอ้างว่านอกเวลางานบ้าง ลูกจ้างขับนอกเส้นทางบ้าง อุบัติเหตุเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลที่สามบ้าง ซึ่งก็เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่แต่ละฝ่ายจะต้องปัดความผิดให้พ้นตัว จึงต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดผิดถูกกัน โดยเนื้อความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวไว้ว่า

  • มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

  • มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

จากเนื้อความของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อลูกจ้างขับรถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานให้กับนายจ้างแล้วจะมีบุคคลที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดคือ

  • คนขับรถ ซึ่งเป็นคนกระทำละเมิดโดยตรง หรือ คนอื่นที่มีส่วนในการกระทำละเมิดนั้นๆ

  • นายจ้างหรือบริษัทจะต้องรับผิดในทางการที่จ้างในผลแห่งละเมิดนั้นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามการละเมิดในลักษณะนี้หากรถยนต์คันที่ก่อเหตุนั้นมีประกันภัย บริษัทประกันภัยก็เข้ามาร่วมรับผิดด้วยตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเมื่อหากมีการฟ้องคดีก็มักจะฟ้องบริษัทประกันภัยเป็นจำเลยร่วมด้วย แต่บริษัทประกันภัยนั้นจะรับผิดเฉพาะทางแพ่ง และจะรับผิดไม่เกินไปกว่าวงเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้เพียงเท่านั้น

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์