• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published April 1, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » สินเชื่อเพื่อลงทุนตลาดอาเซียน

สินเชื่อเพื่อลงทุนตลาดอาเซียน

อาเซียนเป็นตลาดสำคัญที่อยู่ศูนย์กลางระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศ ซึ่งนักธุรกิจไทยควรเข้าลงทุนหรือขยายกิจการ เหตุผลการลงทุนในตลาดอาเซียนเป็นอย่างไร

ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเลื่อนระดับจากผู้มีรายได้น้อยขึ้นมาเป็นผู้มีรายได้ปานกลางมากขึ้น จากการที่เศรษฐกิจอาเซียนเริ่มโตวันโตคืน ทำให้ความต้องการของชนชั้นกลางมากขึ้นตามลำดับ จากสิ่งที่ไม่เคยมีและต้องการสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมด้วยความสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้าน ท่านคงจะพอมองเห็นโอกาสจากตลาดอาเซียนบ้างแล้ว คงต้องยกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จในอาเซียน อย่าง แอปเปิ้ล ซัมซุง และอีกหลายบริษัทที่เข้ามายึดครองตลาดอาเซียนในปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไป โดยประชากรที่เป็นชนชั้นกลางต่างมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันออกไป

การนับถือศาสนาที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง สินค้าที่สร้างความแตกต่างคืออาหารของชาวมุสลิม เนื่องจากในอาเซียนเป็นตลาดชาวมุสลิมซึ่งมีอยู่จำนวนมากในหลายประเทศอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น การลงทุนด้านอาหารเป็นกิจการที่นักธุรกิจไทยน่าลงทุนอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยมีความพร้อมในด้านอาหารอยู่แล้ว ธุรกิจด้านอาหารจึงเป็นกิจการที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง ยังมีการลงทุนทำธุรกิจด้านอื่นอีก นั่นคือการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน มีธุรกิจใดบ้าง

ประเทศในกลุ่มอาเซียนยังมีประเทศที่ยังต้องพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานของความเจริญที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ โดยต้องลงทุนในลำดับต้นๆ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีอะไรบ้าง

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีด้าน IT ที่ยังไปไม่ถึงในถิ่นธุรกันดาร เพื่อทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอย่างถนน รถไฟฟ้า รวมไปถึงสนานบินและท่าเรือ เพราะว่าจะทำให้การขนส่งสินค้าไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยังเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ทำให้อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เหมาะที่นักธุรกิจจะเข้าลงทุนด้านที่เกี่ยวข้อง เช่นวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้อย่างมากตามมา ต่อไปเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่หลายแห่ง

อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ไม่เฉพาะให้กับนักลงทุนทำธุรกิจเท่านั้น แต่ได้สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นอย่างมาก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือโรงแรม ที่พัก สปา ร้านอาหาร และของฝากชาวพื้นเมือง เป็นต้น

การลงทุนในตลาดอาเซียน ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือจะขยายกิจการ สามารถทำแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้ ดังนั้นอย่าเปล่าโอกาสการลงทุนในตลาดอาเซียนให้หลุดลอยไป แม้ว่าจะไม่มีทุนมากก็ตาม สถาบันการเงินต่าง ๆ พร้อมที่จะให้กู้เพื่อการลงทุนธุรกิจในอาเซียนอยู่แล้ว

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์