• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published June 3, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » สัญญาที่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจ

สัญญาที่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจ

นักธุรกิจ นักลงทุนส่วนใหญ่จะกังวลในเรื่องของสัญญา ซึ่งในวันนี้ เราจะนำเรื่องการทำสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง อย่างระมัดระวังมาให้ทราบ เนื่องจากเมื่อทำสัญญาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นั่นก็คือการผูกมัดตามเงื่อนไขของสัญญานั้น ๆ ถ้าเป็นเรื่องที่เสียเปรียบ แบบนี้ยอมกันไม่ได้ เพราะธุรกิจจะเกิดความเสียหายได้ ความทราบความหมายที่เป็นพื้นฐานของสัญญากันก่อน

สัญญาคือนิติกรรมอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของธุรกิจด้วยแล้ว ควรทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ มาดูคำนี้ก่อนอื่น คำว่านิติกรรม ตามกฎหมาย คือการใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน หรือระงับซึ่งสิทธิ อธิบายง่าย ๆ ก็คือว่า การเป็นนิติกรรมต้องมาจากบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่าย ต้องมีเจตนาด้วย และมีคำเสนอจากฝ่ายหนึ่ง มีคำสนองของอีกฝ่าย ตรงกัน แล้วสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีมากหรือไม่

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีประมาณ 23 ลักษณะ มีสัญญาอะไรบ้าง มาเริ่มต้นจากที่ทำกันมากจริง ๆ อย่างสัญญาซื้อขาย ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แล้วยังมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือทรัพย์สินใดก็ตาม ต่อมาเป็นสัญญายืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ซึ่งท่านก็จะเห็นอยู่บ่อย ๆ แต่ถ้าจะจ้างคนงานมาทำการก่อสร้าง ก็จะมีในเรื่องการจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน แล้วยังมีในเรื่องของสัญญาเก็บของในคลังสินค้า เรื่องของตัวแทน นายหน้า ที่บางครั้งท่านอาจต้องใช้ ต่อไปเป็นเรื่องประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั้วเงิน คือเรื่องของเช็ค ห้างหุ้นส่วนและบริษัท เรื่องนี้ใช้ตั้งแต่การก่อตั้งเลยทีเดียว สุดท้ายเรื่องการพนันและขันต่อ โดยสัญญาทั้งหมดที่กล่าวมาจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติความหมาย และรายละเอียดการทำสัญญาไว้ว่า ต้องทำอย่างไร ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ ต้องจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงการบัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในสัญญาต่าง ๆ แต่ต้องบอกก่อนว่าในการทำสัญญาทางธุรกิจไม่ได้มี 23 ลักษณะเท่านั้น ยังมีกฏหมายเฉพาะที่แยกออกมาอีกหลายฉบับ แต่เนื่องจากที่นำมาให้ทราบในบทความนี้ เป็นพื้นฐานของสัญญาที่ใช้กันมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราจะนำมาแนะนำการทำสัญญาให้ท่านที่ทำธุรกิจ และลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้ทราบในบทความต่อไป

การทำสัญญาในทางธุรกิจ มีทั้งการทำสัญญากับบุคคลด้วยกัน หรือไม่ก็เป็นการทำสัญญาระหว่างบุคคลกับบริษัท ห้างร้าน หรือบริษัททำด้วยกัน แต่ไม่เท่านั้น การทำสัญญายังมีการทำกับภาครัฐ อย่างเช่น สัญญาสร้างถนน สะพาน หรือด้านอื่น ๆ ก็มีมากอยู่เหมือนกัน เนื่องจากช่วงนี้เป็นระยะที่รัฐกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ จึงเกิดการจ้าง การทำสัญญามากมาย จึงจำเป็นที่ท่านต้องรู้ในเรื่องของสัญญาต่าง ๆ เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ ด้วย

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์