• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 17, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเว้นความคุ้มครอง : ใช้รถเพื่อลากจูงหรือผลักดัน

ยกเว้นความคุ้มครอง : ใช้รถเพื่อลากจูงหรือผลักดัน

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ทุกคัน เพราะความเสี่ยงภัยนั้นมีอยู่รายรอบตัวเรา โดยเฉพาะเมื่ออยู่บนท้องถนน ดังนั้นจึงต้องมีการตรากฎหมายให้มีประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัยตาม พรบ. ที่ถือได้ว่าเป็นประกันภัยพื้นฐานที่รถยนต์ทุกคันต้องมีโดยมีวัตถุประสงค์ตาม พรบ.คือให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์คันที่ก่อเหตุนั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เป็นทรัพย์สิน ฉะนั้นจึงต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนครอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพย์สินด้วย เพราะในการขับขี่รถยนต์นั้นผู้ขับขี่มีโอกาสเจอกับอันตรายได้ทุกเมื่อ การมีประกันภัยรถยนต์โดยเฉพาะแบบที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอย่างประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 ไว้รองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

แต่อย่างไรก็ตามความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแบบครอบจักรวาล เพราะปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงื่อนไขของความคุ้มครองตามประเภทของประกันภัยแต่ละแบบ และมีข้อยกเว้นที่การประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะมีกำหนดเป็นรายละเอียดชี้แจงไว้แล้วในเล่มกรมธรรม์ประกันภัย เช่นในหมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ที่ระบุข้อยกเว้นถึงการใช้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยนั้นในการอื่นที่การประกันภัยนั้นจะไม่คุ้มครอง คือ การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน ที่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

การใช้รถลากจูงในที่นี้คือ การที่เมื่อมีรถเสียแล้วเรานำรถคันที่เอาประกันภัยนั้นไปลากจูงรถคันที่ไม่สามารถขับเคลื่อนที่ได้นั่นเอง ซึ่งเมื่อเมื่อเกิดภัยและมีความเสียหายขึ้นแล้วบริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่ายสินไหมทดแทนเนื่องจากเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุไว้ เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ทำผิดเงื่อนไขในการใช้รถยนต์คันนั้นนั่นเอง เพราะรถยนต์ของเราที่นำไปใช้ในการลากจูงนั้นไม่ได้เป็นรถลากจูงโดยสภาพ เพราะตามกฎหมายแล้ว “รถลากจูง” หมายถึงรถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้สำหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ ซึ่งต้องรถทะเบียนไว้ว่าเป็นรถสำหรับใช้ลากจูง

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หากเรามีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ของเราไปใช้ในการลากจูงรถยนต์ของใครก็ควรทำด้วยความระมัดระวัง แต่หากมีทางเลือกอื่นควรแจ้งให้อู่ซ่อมนำรถลากจูงตามกฎหมายมาบริการก็จะดีกว่า เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาแล้วนอกจากบริษัทประกันภัยจะปฏิเสธความคุ้มครองรถยนต์ของเราแล้ว และเราเองยังอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ตามมาอีกด้วย

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์