• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 18, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเว้นความคุ้มครอง : ใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง

ยกเว้นความคุ้มครอง : ใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง

ด้วยความเสี่ยงภัยมีอยู่รายรอบตัวเราและสามารถเกิดภัยขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ชีวิตอยู่บนท้องถนน ดังนั้นการประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งมีการประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัยตาม พรบ. เป็นประกันภัยพื้นฐานที่รถยนต์ทุกคันต้องมี และมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้นตามแบบที่เลือก แต่ก็จำเป็นต้องมีเงื่อนไขของความคุ้มครองตามประเภทของประกันภัยแต่ละแบบ และมีข้อยกเว้นที่การประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะมีกำหนดเป็นรายละเอียดชี้แจงไว้แล้วในเล่มกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เขียนจะหยิบยกเอาเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ห้ามมิให้ผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางขณะเกิดอุบัติเหตุ โดยในที่นี้จะหมายความว่า ห้ามไม่ให้ผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ตามสัญญา ไปใช้นอกเหนือจากข้อตกลงที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์หรือข้อตกลงในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนและเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีผลดังนี้

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

  ข้อ 14 กรณีรถยนต์ที่ทำประกันภัยระบุลักษณะการใช้งานเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ มีการนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนั้นไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่า ทำให้รถยนต์คันดังกล่าวมีสภาพการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่นนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจำนวนที่บริษัทได้จ่ายไป แต่ไม่เกิน 2,000.- บาท

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  ข้อ 2 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คือ 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางเงื่อนไขในเวลาเกิดอุบัติเหตุ

หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อรถยนต์

  ข้อ 1.2 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ

โดยผลกระทบจากเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจที่กำหนดไว้นี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ตามสัญญา ไปใช้นอกเหนือจากข้อตกลงที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์หรือข้อตกลงในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว กรมธรรม์จะมีความคุ้มครองแค่ในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท และในส่วนความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนั้น กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองใดๆ เพราะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นแจ้งไว้อย่างชัดเจนแล้วนั่นเอง

แต่ปัญหาจากการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และแต่ละเหตุการณ์ก็มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันไป ได้มีการหาทางออกของปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้มีการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้มีความหมายของประเภทรถยนต์และลักษณะการใช้รถยนต์ที่ชัดเจน รวมไปถึงการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่กำหนดตามความเสี่ยงทั้งประเภทและลักษณะการใช้งานของรถยนต์ให้เหมาะสมต่อไป

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์