• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 21, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเว้นความคุ้มครอง : ขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่

ยกเว้นความคุ้มครอง : ขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่

จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการดื่มแล้วขับถึงร้อยละ 39.9 ของผู้ประสบภัยทางถนนทั้งหมด โดยเมื่อเจาะลึกเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตแล้วพบว่า จากข้อมูลจากศูนย์นเรนทร ระบุว่าร้อยละ 58.6 หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างคงที่มาตลอดกว่า 5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่อง "เมาแล้วขับ" ให้เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเร่งดำเนินการในทุกรูปแบบแล้วก็ตาม

ทว่าการขับขี่รถยนต์ในขณะที่มีสารแอลกอฮอล์ในเลือดหรือในทางกฎหมายเรียกว่าเมาแล้วขับนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบถึงเพียงแค่ผู้ขับขี่เท่านั้น เพราะเมื่อการเมาสุราเป็นเหตุให้เกิดเหตุพลาดพลั้งแล้ว บุคคลอื่นก็ยังอาจได้รับผลพวงจากอุบัติภัยเหล่านั้นด้วย แต่ที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าก็คือความเสียหายที่เกิดแม้ว่าจะมากน้อยเพียงใด ผู้ขับขี่รถยนต์ซึ่งเมาแล้วขับที่ก่อเหตุต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด เนื่องด้วยในกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดเงื่อนไขในการประกันภัยไว้โดยยกเว้นไม่คุ้มครองสำหรับการขับขี่โดยผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ดังต่อไปนี้

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป การประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
  ...7.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอเซนต์

หมวดความคุ้มครองความเสียหาย ต่อรถยนต์

  ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  ...9.3 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอเซนต์

และล่าสุดมีการออกคำสั่งนายทะเบียนที่11/2560 ให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายการจราจรทางบก เป็น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” ให้ถือว่า “เมาสุรา” ซึ่งคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 เป็นต้นไป นั่นคือหากผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่แค่เพียง 50 มิลลิกรัมเปอเซนต์ แล้วเกิดเหตุภัยก็เป็นเงื่อนไขให้บริษัทผู้รับประกันภัยยกเว้นความคุ้มครองและปฏิเสธการจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย

แต่ในส่วนของความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันได้แก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ขับขี่นั้นเป็นความผิดฐานละเมิดและต้องมีผู้รับผิดตามกฎหมาย ในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมให้กับบุคคลภายนอกไปก่อน แล้วจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายนี้คืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลัง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องใช้เงินคืนให้แก่บริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายเรียกร้อง เรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องจนหนำใจเลยทีเดียว

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์