• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published June 22, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ยกเว้นความคุ้มครอง : การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ยกเว้นความคุ้มครอง : การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "ใบขับขี่" ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของผู้ที่ต้องใช้รถยนต์หรือใช้รถใช้ถนน เพราะใบขับขี่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคุณได้รับการรับรองโดยกฎหมายว่าสามารถขับขี่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้รถบนถนนได้อย่างปลอดภัย และกฎหมายกำหนดให้ผู้จะขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามประเภทของรถยนต์ที่ขับซึ่งต้องพกติดตัวในขณะทำการขับขี่ และต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจารจรทันทีที่มีการขอดู โดยมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคือ
  มาตรา ๖๔ ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา ๖๕ ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

  มาตรา ๖๕ ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตราเหล่านี้เป็นบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจร และเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องกำลังเสนอให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นทั้งการจำคุกและปรับเงิน หากจะพิจารณาให้ลึกลงไปกว่านั้นจะพบว่า การขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่นั้นนอกจากจะเป็นการทำผิดกฎหมายแล้วยังอยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ด้วย ตามรายละเอียดที่เป็นข้อกำหนดปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยคือ

หมวดความคุ้มครองความเสียหาย ต่อรถยนต์

  ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

  ... 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตาม กฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

จากข้อกำหนดดังกล่าวเราจะทราบว่าการขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย โดยผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยได้รับแต่ถูกเพิกถอนหรือถูกตัดสิทธิตามกฎหมายไปแล้ว หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ หากเกิดอุบัติภัยขึ้นบริษัทประกันภัยมีสิทธิในการปฏิเสธความคุ้มครองในส่วนความคุ้มครองความเสียหายสำหรับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้

จะเห็นได้ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีใบขับขี่และควรพกติดตัวขณะขับรถยนต์ทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีผลต่อความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ โดยจะกล่าวถึงผลกระทบของใบขับขี่ต่อความคุ้มครองโดยละเอียดในบทความต่อไป

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์