• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published April 10, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » พื้นฐานกิจการเพื่อสินเชื่อ

พื้นฐานกิจการเพื่อสินเชื่อ

เจ้าของกิจการค้าและบริการ ควรมีความรู้ในเรื่องพื้นธุรกิจที่ทำครบวงจร จะทำให้ดำเนินกิจการได้อย่างมั่นใจ และสามารถทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้ พื้นฐานกิจการค้าและบริการที่ต้องมีคืออะไร

กิจการจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีไอเดียจากเจ้าของกิจการ มีเงินทุน มีการบริหารจัดการ แต่ว่ากิจการท่านเป็นประเภทใด กิจการเป็นประเภทการขายสินค้าหรือขายบริการ แล้วมีเป้าหมายของกิจการอย่างไร เพราะว่าแต่ละกิจการมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน กิจการที่ไม่แสวงหากำไรจะมีเป้าหมายอย่างหนึ่ง กิจการแสวงหากำไรจะมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง เป้าหมายจะเกิดขึ้นได้ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กำหนดกลยุทธ์ ซึ่งจัดทำโดย CEO ของกิจการนั้น และกิจการต้องมีฝ่ายใดบ้างในการทำหน้าที่ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อย่างฝ่ายการตลาด ทรัพยากรบุคคล หรือ การเงิน เป็นต้น มาเรื่องแรก เรื่องการตลาดทำอย่างไร

การตลาด เกี่ยวข้องกับลูกค้า ต้องมีนักการตลาด เพื่อมาวางแผนการตลาด จากนั้นต้องมีฝ่ายขาย โดยในเรื่องของการตลาดประกอบไปด้วย 4 Ps คือ Product ว่าขายสินค้าอะไร , Price ตั้งราคาอย่างไร , Place ขายที่ใด , Promotion โฆษณาอย่างไร แต่ที่สำคัญคือเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relationship Management) โดยในยุคปัจจุบันเน้นกันมาก ต่อมาเป็นการสร้างแบรนด์ของสินค้าและบริการ ทำอย่างไร

การสร้างแบรนด์ เป็นสิ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของกิจการดี สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ โดยการสร้างมีตั้งแต่การทำโลโก้สินค้าและบริการ จะใช้รูปภาพหรือตัวอักษร หรือจะผสมผสาน มีสีสันต่าง ๆ ให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของท่านได้ง่าย รวมไปถึงการใช้สโลแกนให้ลูกค้าประทับใจ แล้วความสามารถในการแข่งขันจำเป็นไหม

ความสามารถในการแข่งขัน มีความจำเป็น โดยต้องรู้ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของกิจการ ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์ใช้ SWOT Analysis คือ Strength จุดแข็ง , Weakness จุดอ่อน , Opportunity โอกาส , Threat ภัยคุกคาม ต่อไปเรื่องการเงิน

การเงิน คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทั้งเงินสด เงินเชื่อ เงินเดือนพนักงาน การชำระหนี้ การรับเงินจากลูกค้า แล้วยังมีเรื่องรายได้ ต้นทุน กำไร สภาพคล่อง การหาเงินทุนให้กิจการ โดยต้องมีฝ่ายการเงิน ทำการอ่านงบการเงินของฝ่ายบัญชี และวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนทางการเงินต่อไป มาถึงเรื่องบัญชี

การบัญชี ทำการรวบรวมเอกสารด้านการเงินและบันทึกข้อมูลทางบัญชีมาจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย 3 งบ คือ งบกำไรขาดทุน เป็นรายงานที่แสดงรายรับ รายจ่าย ต่อมาเป็นงบดุล เป็นงบแสดงถึงสถานะทางการเงินของกิจการ สุดท้ายเป็นงบกระแสเงินสด เป็นรายการเคลื่อนไหวของเงินสด เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของคน บริหารอย่างไร

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ตั้งแต่ การประกาศรับสมัครงาน การจ้างงาน การมอบหมายงาน การสร้างแรงจูงใจพนักงาน การอบรม ประชุม ให้รางวัล ลงโทษ เป็นต้น

กระบวนการบริหารงานที่เจ้าของกิจการจำเป็นต้องรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการลงทุนและการขอสินเชื่อกับธนาคารอย่างมั่นใจ ขอให้ติดตามบทความเกี่ยวกับสินเชื่อต่อไปได้ที่เว็บไซต์นี้

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์