• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published June 9, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » การลงทุนหุ้น กองทุน ทองคำ และอื่น ๆ » บริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งกันอย่างไร

บริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งกันอย่างไร

นักลงทุนบางท่านคงอยากเปิดบริษัท เพื่อขยายกิจการให้มากขึ้น leverloan จึงได้นำเรื่องการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด (Public Company Limited) มาให้ทราบ ก่อนอื่นมาทราบความหมายของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้บัญญัติความหมายไว้ว่า คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ จากความหมายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ต้องอธิบายแยกเป็นองค์ประกอบแล้วจะเข้าใจมากขึ้น
  1. บริษัทแบ่งทุนเป็นหุ้น ข้อนี้ดูแล้วก็คล้าย ๆ กับบริษัททั่วไป เช่น หุ้นมีราคา 10 บาท โดยหุ้นทั้งหมด มีอยู่ 200,000 อย่างนี้เป็นต้น และเป็นการเสนอขายหุ้นกับคนทั่วไป

  2. ผู้ถือหุ้นรับผิดแค่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงในหุ้นนั้น แบบนี้ก็ดี เพราะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด เป็นการแบ่งความรับผิดตามจำนวนเงินที่ซื้อหุ้นนั่นเอง

  3. การขายหุ้นให้คนทั่วไปต้องระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจำนวนผู้หุ้นต้องมี 15 คนขึ้นไป แล้วหนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร หนังสือบริคณห์สนธิ คือหนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท มาถึงขั้นตอนสำคัญ คือการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ทำกันอย่างไร

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทบริษัทนั้น เริ่มโดยการที่บุคคลตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน ต่อไปทำหนังสือชวนชี้ประชาชนให้ซื้อหุ้น หรือเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งได้จองซื้อหุ้นทั้งหมดครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ แล้วก็เรียกประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งต้องทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่มีการจองหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ การประชุมมีเรื่องอะไรบ้าง

การประชุมจะมีการพิจารณาข้อบังคับของบริษัท การให้สัตยาบันแก่กิจการ รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่าย การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ หรือลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ ถ้ามี ต่อจากนั้นจะมีการเลือกกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี แล้วก็มีการลงมติ เรียกให้ชำระค่าหุ้น ต่อไปจะเป็นการที่ผู้เริ่มจัดตั้งส่งมอบกิจการให้แก่คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด แล้วก็ไปจดทะเบียนต่อไป

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไร แต่การจดทะเบียนต้องทำตามขั้นตอน ที่เป็นไปตามกฏหมาย เมื่อมีบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว การดำเนินธุรกิจจะขยายได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการระดมทุนให้มากขึ้นด้วย

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์