• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published March 15, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » บัตรเครดิต - บัตกดเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล » ทรัพย์ที่ยึดของลูกหนี้ไม่ได้

ทรัพย์ที่ยึดของลูกหนี้ไม่ได้

การเป็นหนี้นั้นก็ดูเหมือนจะมีความทุกข์อยู่แล้ว แต่ถ้าถึงขั้นถูกดำเนินคดีถึงศาล แล้วถูกตัดสินให้ใช้หนี้ ถ้าไม่มีเงินใช้หนี้ก็ต้องถูกยึดทรัพย์ ซึ่งการยึดทรัพย์นั้นยังมีทรัพย์ที่ไม่สามารถยึดของท่านไปได้ ซึ่งตามหลักกฎหมายนั้นทรัพย์ที่จะกล่าวต่อไปไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการการบังคับคดี หรือยึดขายทอดตลาดไม่ได้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 285 มีทรัพย์ประเภทใดบ้างที่ยึดไม่ได้

  1. เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท เช่น เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ยึดไม่ได้ เพราะถ้ายึดไปก็ไม่มีเสื้อกางเกงใส่ เครื่องครัวก็ยึดไม่ได้ เดี๋ยวไม่มีเครื่องทำกับข้าวไว้ทานอาหาร รวมกันแล้วไม่เกินห้าหมื่นบาท อย่างนี้เป็นต้น

  2. เครื่องมือจำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท อย่างยุคนี้ทำงานด้วยโน๊ตบุ๊ค ถ้ายึดไปแล้วจะเอาอะไรใช้ทำงาน ก็ยึดไม่ได้ แต่ต้องราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท

  3. วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กรณีนี้ไม่จำกัดมูลค่า อย่างเช่นเตียง หรือรถเข็นของผู้ป่วย เป็นต้น

  4. ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความผิดแห่งบังคับคดี เช่น ที่ดิน สปก. เป็นต้น

  5. ทรัพย์สินส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูล จดหมาย สมุดบัญชี เป็นต้น

เรื่องที่มีผู้สงสัยกันมาก คือในเรื่องของเงินและสิทธิในการรับเงินประเภทต่างๆ ว่ายึดได้หรือไม่ มีประเภทใดบ้าง มีเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีดังนี้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 286 มีเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เช่น

มีเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนเป็นคราว ๆ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด รายได้ เงินสงเคราะห์ของข้าราชการ ลูกจ้าง คนงาน เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับการยึดบังคับคดีใครเป็นผู้มีดำเนินการ

การยึดบังคับคดีนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โดยจะส่งหมายบังคับคดีมาที่ลูกหนี้ อาจจะมาทางไปรษณีย์ตอบรับ หรืออาจจะมาปิดหมายที่บ้านลูกหนี้ก็ได้

ที่นำมากล่าวในบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้ในเรื่องการบังคับคดีเมื่อถูกยึดทรัพย์ว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ยึดได้และยึดไม่ได้ ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ด้วยความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบทความเรื่องการยึดทรัพย์มีรายละเอียดอยู่มาก จะนำมากล่าวในบทความต่อไปเพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย โปรดติดตามได้ในเว็บไซต์นี้ในคราวหน้า

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
รับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโครและรับ 1 คะแนน รีวอร์ด จากทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์