• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published April 14, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » ความสามารถของผู้บริหารเพื่อการขอสินเชื่อ

ความสามารถของผู้บริหารเพื่อการขอสินเชื่อ

 ความสามารถของผู้นำองค์กรธุรกิจ นับว่าสำคัญกับความเจริญเติบโตของธุรกิจ และความอยู่รอดของบริษัท แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีปัญหาอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจของยุโรป ในเอเชียก็มีประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีนก็เริ่มมีปัญหาเช่นกัน และยังมีอีกหลายประเทศที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ บริษัทต่าง ๆ ในยุโรป และญี่ปุ่น บริษัททั้งในแถบประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และในประเทศไทยของเรา จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถของผู้นำองค์กรธุรกิจต้องมีมากพอที่จะนำพอบริษัทให้อยู่รอดได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอเช่นนี้

การบริหารจัดการในบริษัทที่ประสบปัญหาภายนอกหลายด้าน ซึ่งทำให้ยอดขายลดลง ผู้บริหารจะทำอย่างไรเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ได้ อย่างการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ หรือการลดการผลิตลง รวมไปถึงการลดเงินเดือนหรือโบนัสของพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัท การเอาพนักงานออก เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นหรือไม่ อย่างไร การทำแผนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน อาจต้องทำอย่างละเอียดและถูกต้อง จากความรู้ความสามารถของผู้นำองค์กรธุรกิจ

ความสามารถของผู้บริหาร (Competency) มีในด้านใดบ้าง

  1. ภาวะผู้นำ คือต้องแตกต่างกับคนทั่วไป เรียกว่ามีความพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในการนำพาบริษัทให้ผ่าวิกฤติ ด้วยการนำในแบบทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจำเป็น มีความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด มีความสามารถในการแก้ปัญหารอบด้าน

  2. วิสัยทัศน์ ที่มองการณ์ไกลว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ที่มีความเป็นไปได้ จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจในบางเรื่อง มีความยืนหยุ่น มีความคิดในเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธศาสตร์

  3. ทักษะหลายด้าน ไม่ได้มีความรู้ทางวิชาการด้านเดียว ต้องรอบรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารต้องทันสมัยทันเหตุการณ์ ยุคนี้ธุรกิจถ้าช้าไปอาจล้มเหลวได้ นอกจากนั้นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ

  4. บริหารจัดการ ด้วยความสุจริตโปร่งใส มีความเที่ยงธรรม การใช้คนให้ถูกกับงานและสถานการณ์ สามารถสร้างทีมงานชั้นเยี่ยมได้ เรียกว่าใครก็อยากทำงานกับผู้นำลักษณะนี้ เพราะจะประสบผลสำเร็จได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใด

  5. ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาในแต่ละด้าน การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษาความรู้สมัยใหม่จำเป็นที่สุด เรื่องที่ไม่รู้ต้องทำการศึกษาให้กระจ่าง และทำก่อนธุรกิจอื่น ๆ ถ้าศึกษาช้า ท่านจะตามธุรกิจอื่นไม่ทัน

ความสามารถของผู้บริหารทั้ง 5 ด้านที่กล่าวข้างต้น จำเป็นต้องมีสำหรับผู้นำองค์กร ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักลงทุน ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นในปัจจุบัน ซึ่งท่านควรนำมาวางแผนพัฒนาธุรกิจ และเพื่อการขอสินเชื่อมาลงทุนต่อไปได้

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์