บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published November 12, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ไม่มีใบขับขี่จะเคลมประกันภัยรถยนต์ได้หรือไม่

ไม่มีใบขับขี่จะเคลมประกันภัยรถยนต์ได้หรือไม่

จากกรณีของน้องผู้หญิงที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ขับรถยนต์ไปชนวินมอเตอร์ไซค์ ผลคือมีรถจักรยานยนต์เสียหายและทางพี่วินได้เรียกค่าเสียเวลา โดยบริษัทประกันภัยรับผิดชอบเพียงจ่ายค่าซ่อมรถจักรยายนต์ให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้น ส่วนค่าซ่อมรถยนต์และค่าเสียหายอื่นต้องจ่ายเอง โดยมีกรณีของเพื่อนเปรียบเทียบว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เหมือนกัน แต่ทำไมความคุ้มครองของบริษัทประกันจึงไม่เหมือนกัน

โดยบทความก่อนหน้าได้กล่าวถึงกรณีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ต้องมีตามกฎหมายว่าด้วยการละเมิด ซึ่งผู้ขับขี่ที่ไปกระทำการละเมิดบุคคลอื่นและมีความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หากรถยนต์ของผู้ขับขี่มีประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่เกี่ยงว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือไม่ แต่ผู้เอาประกันหรือผู้ที่รับผิดอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีต่อไปเป็นเรื่องของความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถคันที่เอาประกันภัย โดยในรายละเอียดทางบริษัทผู้รับประกันจะพิจารณาว่าเหตุที่เกิดนั้นผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายกระทำผิด หรือมีคู่กรณีเป็นฝ่ายหรือไม่

หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

 • ข้อยกเว้นในการใช้รถยนต์ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง
  • การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
  • การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
  • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอเซนต์
  • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

เหล่านี้เป็นข้อยกเว้นทั่วไปที่บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่นำมาใช้ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้

 • กรณีแรก เป็นการเกิดเหตุที่มีความเสียหายต่อรถยนต์และไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ นั่นหมายถึงการเกิดเหตุที่มีคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดและผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก เพราะเป็นการใช้รถผิดเงื่อนไขแต่มีคู่กรณีผู้ก่อเหตุต้องรับผิดและต้องชดใช้ความเสียหายฐานละเมิดให้อยู่แล้ว

 • กรณีที่ 2 เป็นกรณีประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อย่อยที่ 4 จะไม่นำมาบังคับใช้หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ได้ระบุชื่อไว้แล้วในกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปคือกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หากเกิดเหตุและมีคู่กรณีเป็นฝ่ายต้องรับผิด บริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกันให้ แต่หากไม่มีคู่กรณีหรือเป็นผ่ายผิดแล้วทางบริษัทผู้รับประกันก็มีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามกรณีผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตแต่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยก็ยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์