บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published November 5, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » การลงทุนหุ้น กองทุน ทองคำ และอื่น ๆ » ทรัพย์สินมีความสำคัญกับสินเชื่ออย่างไร

ทรัพย์สินมีความสำคัญกับสินเชื่ออย่างไร

การลงทุนทำธุรกิจ ท่านไม่มีเงินสด แต่มีทรัพย์สินอย่างอื่น จะทำอย่างไร ต้องบอกก่อนว่าทรัพย์สินมีประโยชน์อยู่หลายด้าน ลำดับแรกต้องเข้าใจความหมายของทรัพย์สินว่าคืออะไร ขอแยกอธิบายในความหมายของคำว่าทรัพย์ก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ให้ความหมายคำว่า ทรัพย์ ไว้ว่า เป็นวัตถุมีรูปร่าง ส่วนคำว่า ทรัพย์สิน หมายความรวมถึงทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้

วัตถุมีรูปร่าง ไม่ต้องอธิบายกันมาก อย่างเช่น บ้าน รถ ทองคำ แล้ววัตถุไม่มีรูปร่างคืออะไรกัน คือสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ หรือสัมผัสไม่ได้ แต่ต้องอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย อย่างสิทธิก็อยู่ในความหมายนี้เหมือนกัน มีสิทธิอะไรที่เป็นทรัพย์สิน อย่างสิทธิการเช่า หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงลิขสิทธิ์ด้วยเป็นต้น อธิบายอย่างนี้ ท่านคงพอเห็นภาพและเข้าใจ แต่จะให้เข้าใจมากขึ้นต้องรู้ประเภทของทรัพย์สิน โดยมีทรัพย์อยู่ประเภทหนึ่งไม่สามารถซื้อขาย หรือโอนกันได้เลย

ประเภทของทรัพย์สินมี อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์ไม่ได้ และทรัพย์นอกพาณิชย์ สำหรับทรัพย์นอกพาณิชย์นั้น เป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และโอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างเช่นเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ของทหาร หรือที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ทรัพย์สินในความหมายของนักธุรกิจมีมากกว่านั้น ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ทรัพย์สินสามารถนำมาขาย ให้เช่า หรือนำมาทำอะไรต่อยอดได้อีกมากมาย แต่เรื่องที่นักธุรกิจควรทำคือการนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ แล้วทรัพย์สินที่จะมาเป็นหลักประกันมีทรัพย์สินอะไรบ้าง

เงินสด ไม่ได้หมายถึงเงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋าหรือในบ้านท่านแต่เพีองอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงเงินสดอยู่ในธนาคารที่ท่านฝากเงินไว้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ตาม สามารถนำมารวมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้พอสมควร ต่อมาเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นที่นิยมซื้อเก็บไว้มากอยู่เหมือนกัน ส่วนหุ้นที่ไปลงทุนไว้ก็เป็นทรัพยสินที่มีค่าไม่น้อย เนื่องจากถ้าท่านซื้อไว้ในราคาถูก แล้วต่อมาราคาหุ้นตัวนี้มีค่ามากขึ้น ถ้าซื้อไว้เป็นจำนวนมากและซื้อไว้หลายตัว ยิ่งมีค่ามากขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว

บ้านที่ดิน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน ตึกแถว เครื่องจักร รวมเรียกว่าเป็นทรัพย์สินถาวร ที่นำมาเป็นหลักประกันได้อย่างดี ซึ่งถ้าประเมินราคาออกมาแล้วอาจเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก สามารถเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อเพื่อมาทำธุรกิจได้

ทรัพย์สินคือสิ่งที่เป็นทุนสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ เพราะสามารถนำมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ทุกสถาบัน การสะสมทรัพย์สินก็เป็นวิธีหนึ่งในการออมเพื่อการเริ่มทำธุรกิจของท่านได้อย่างดียิ่ง

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์