บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published October 22, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » การต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า...สำคัญนะจ๊ะ

การต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า...สำคัญนะจ๊ะ

โดยปกติแล้วความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ และระยะเวลาประกันภัยจะนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสุดท้ายที่ให้ความคุ้มครอง ในการทำประกันภัยรถยนต์นั้นรายละเอียดในเรื่องของระยะเวลาประกันภัยถือเป็นรายละเอียดหนึ่งที่มีความสำคัญและควรใส่ใจให้มากที่สุดเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการบังคับผลตามสัญญาเอาประกันภัย หากเกิดภัยและความเสียหายขึ้นจำต้องอยู่ในระยะเวลาประกันภัยเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา ส่วนความเสียหายที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่เอาประกันภัยและไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทผู้รับประกันก็จะไม่คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรมธรรม์ประกันภัยจึงต้องระบุทั้งวันและเวลาของวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดตามระยะเวลาประกันภัย เพื่อความชัดเจนของความคุ้มครองว่าเริ่มที่เวลาเท่าไหร่ของวันแรกและสิ้นสุดลงที่เวลาเท่าไหร่ของวันสุดท้ายตามสัญญา

โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 จะใช้เวลาในการออกกรมธรรม์ประมาณ 15-30 วันซึ่งจะนานกว่ากรมธรรม์ประเภทอื่น เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณามากกว่าโดยมีปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการจัดออกกรมธรรม์ดังต่อไปนี้

  • กรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทผู้รับประกันเป็นผู้ออกให้จะใช้เวลาในการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติ และต้องรวมกับเวลาในการจัดด้วย ดังนั้นระยะเวลารวมจะขึ้นอยู่กับระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ แต่กรณีบางบริษัทที่นายหน้าประกันภัยสามารถออกกรมธรรม์เองได้ที่สำนักงานนายหน้าเอง ก็จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ

  • กรมธรรม์ประกันภัยที่มีการขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ เช่น มีการขอเปลี่ยนนายหน้าที่ดูแล, การเพิ่มทุนประกันกรณีพิเศษ, การขออนุโลมส่งเอกสารไม่ครบ

  • การกรมธรรม์ประกันภัยผิดจากเอกสารหรือการสื่อสารไม่ชัดเจน ในขั้นตอนการตรวจสอบความผิดพลาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ก็ต้องมีการขอสลักหลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุลผิดหรือสะกดไม่ถูกต้อง ทุนประกันไม่ตรงกับใบคำขอ เลขตังถังผิดหรือตกหล่น เป็นต้น

  • กรณีรอยืนยันการตรวจสภาพรถ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

  • กรณีรอการตรวจสอบประวัติดีสำหรับรถที่ต้องการโอนย้ายประวัติดี ซึ่งบริษัทรับประกันภัยบางแห่ง อาจรอตรวจสอบประวัติดี 7 วันก่อนประกันเดิมหมดอายุ ทำให้การจัดทำกรมธรรม์ล่าช้าออกไป

เหล่านี้คือเหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต้องต่อประกันภัยรถยนต์ปีต่อไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นเพราะต้องเผื่อระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ความคุ้มครองมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง จึงควรแจ้งการต่อประกันกับบริษัทประกันภัยไว้ล่วงหน้า ไม่ควรรอให้ถึงวันสุดท้ายของกรมธรรม์หรือผ่านเลยไปแล้วจึงค่อยต่อประกัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของเวลาซึ่่งไม่มีความคุ้มครองตามสัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็จะไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้รับประกัน

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์