บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published October 11, 2016
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » เพิ่มวงเงินชีวิต...ด้วยการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เพิ่มวงเงินชีวิต...ด้วยการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เราทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยในชีวิต การหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดภัยขึ้นจึงเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่พึงกระทำ แต่ต่อให้เราใช้ความพยายามที่จะหลีกลี้จากมันมากแค่ไหน เราก็ยังคงต้องเจอภัยความเสี่ยงทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวแบบ 360 องศา แถมยังมีภัยสุขภาพที่เป็นปัจจัยคุกคามภายในอีกด้วย แต่ก็มีเรื่องดีที่เราสามารถวางแผนป้องกันผลกระทบของภัยความเสี่ยงเหล่านั้นได้ด้วยการทำประกันชีวิต และประกันชีวิตก็ไม่ได้มีแต่แบบที่คนร่ำรวยทำเพื่อสะสมความมั่งคั่งเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยก็มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในชีวิตไม่ต่างกัน ด้วยการเลือกทำ "ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา"

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบเฉพาะกาล เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ตามเงื่อนไข โดยทั่วไปจะมีกำหนดเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ และไม่มีเงินเหลือคืนให้กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา ส่งผลให้เบี้ยประกันมีอัตราต่ำกว่าแบบอื่น จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด หรือคนที่รายได้น้อยและต้องการความคุ้มครองมากที่สุด เพื่อปลดเปลื้องพันธนาการด้านหนี้สินให้กับครอบครัวหลังจากเสียชีวิต การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานั้น หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่เป็นสัญญาหลัก (Term life insurance) เป็นแบบที่กรมธรรม์เป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หากที่ต้องการความคุ้มครองด้านอื่นเช่นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ฯลฯ ก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกอบเข้าไปได้ กรณีนี้มีผลประโยชน์ทางด้านภาษีคือสามารถนำเฉพาะเบี้ยประกันของสัญญาหลักไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (กรมธรรม์ต้องระบุอายุอย่างน้อย 10 ปี )

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม (Term rider) เป็นแบบที่กรมธรรมหลักเป็นประกันชีวิตแบบอื่น แต่ต้องการวงเงินคุ้มครองชีวิตที่สูงจึงซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบนี้ประกอบเข้าไป ซึ่งก็มีข้อดีคือจะมีส่วนเงินออมและหรือเงินคืนเมื่อครบสัญญาจากกรมธรรม์หลัก แต่ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมนี้นำไปหักลดหย่อนภาษีไม่ได้

อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะเลือกแบบที่เป็นประกันหลัก หรือที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมก็จะมีประเด็นสำคัญที่เหมือนกันคือ ในสภาวะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดนั้น ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจะทำให้คุณได้รับวงเงินคุ้มครองชีวิตที่สูงขึ้น ให้คุณได้สบายใจว่าหนี้สินก้อนโตจะมีเงินจากประกันชีวิตมาจ่ายให้โดยไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัว

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์