บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published January 24, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ทำไม- บริษัทประกันชีวิตบอกล้างสัญญาและปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหม

ทำไม- บริษัทประกันชีวิตบอกล้างสัญญาและปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหม

ประมาณปี พ.ศ.2556 ผู้เขียนได้อ่านเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่จ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีใจความสรุปว่า "ผู้ร้องเรียนได้ปรึกษากับคุณพ่อว่าต้องการให้คุณพ่อทำประกันชีวิต จึงได้ติดต่อบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งที่เห็นจากโฆษณา แล้วบริษัทดังกล่าวก็ส่งตัวแทนมาพูดคุยและยื่นเสนอแบบประกันชีวิตตามที่คุณพ่อต้องการ โดยคุณพ่อให้ผู้ร้องเรียนเป็นผู้รับประโยชน์และจัดการในการทำสัญญา แต่ตัวแทนที่บริษัทส่งมาไม่ได้พบกับคุณพ่อ เพียงแต่ฝากเอกสารให้คุณพ่อกรอกและเซนต์ชื่อก็พอ ผู้ร้องก็ได้จัดแจงตามนั้นจนกรมธรรม์อนุมัติ หลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อได้เสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลว และตัวแทนคนดังกล่าวก็มารับกรมธรรม์ไปจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่เวลาล่วงเลยไปกว่า 5 เดือนบริษัทได้แจ้งว่ากรมธรรม์เป็นโมฆียะและขอยกเลิกสัญญา โดยให้เหตุผลว่า

  1. ผู้เอาประกันไม่มีเจตนาในการทำประกันชีวิต เพียงแต่ผู้ร้องเป็นคนจัดการเอาประกันโดยหวังผลประโยชน์
  2. ผู้เอาประกันมีเจตนาปกปิดอาชีพ
  3. ผู้เอาประกันมีเจตนาปกปิดโรคร้ายแรง
  4. ผู้เอาประกันติดสุรา

กรณีดังกล่าวผู้ร้องเห็นว่าการปฏิเสธจ่ายสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ยุติธรรมสำหรับตนเอง จึงร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้รู้" ฉะนั้นในฐานะผู้พอมีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยบ้างจึงขออธิบายถึงเหตุผลของเหตุการณ์ข้างต้น โดยไม่ก้าวล่วงต่อการพิจารณาคดีความ ดังต่อไปนี้

ตามหลักการทั่วไปตัวแทนประกันชีวิตถือว่าเป็นผู้พิจารณารับประกันภาคสนาม นั่นคือต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าลูกค้าที่ขอเอาประกันนั้นมีสุขภาพดีและมีความสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับให้ทำสัญญาประกันชีวิตได้หรือไม่ ก่อนที่จะเสนอแบบประกันให้เหมาะสมกับคนผู้นั้น จากตัวอย่างข้างต้นตัวแทนไม่เคยเจอกับผู้เอาประกันเลย แถมยังมีการฝากเอกสารใบคำขอไปกับผู้ร้องเพื่อให้คุณพ่อในฐานะผู้เอาประกันกรอกและเซ็นต์ชื่อ จึงไม่เป็นผลดีต่อผู้เอาประกันชีวิตคนนั้นอย่างแน่นอน เพราะการไม่เข้าใจในคำถามหรือแม้กระทั่งผลของการตอบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมไม่ได้รับการอธิบายจากตัวแทนประกันชีวิตที่ดีให้ผู้เอาประกันเข้าใจก่อนกรอกข้อมูล เพราะฉะนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมดนั้นมาจากการที่ตัวแทนไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ ส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ที่บริษัทแจ้งมานั้นก็เป็นไปตามผลการพิจารณาตามข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิต เปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทสืบค้นได้มาว่าสอดคล้องหรือย้อนแย้งกันมากแค่ไหน หากมันข้อมูลทั้งสองขัดแย้งกันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทประกันชีวิตย่อมมีสิทธิบอกล้างสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย

นั่นคือต้องแยกประเด็นให้ออกระหว่างการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดจรรยาบรรณในอาชีพ กับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเท็จของผู้เอาประกันที่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิต

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์