บทความการเงิน
By Wathit Srisaengmak published January 7, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » สินเชื่อบ้าน - สินเชื่อรถ - สินเชื่อธุรกิจ » อยากได้เงินกู้..ต้องรอบรู้เรื่องสินเชื่อ

อยากได้เงินกู้..ต้องรอบรู้เรื่องสินเชื่อ

 การลงทุนทำธุรกิจ การซื้อที่อยู่อาศัย การใช่จ่ายในชีวิตประจำวัน การเป็นหนี้สินต่างๆ และอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงิน ซึ่งเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการทุกชนิดของผู้คนสมัยใหม่ที่อาจจะใช้บัตรเครดิต สมาร์ทโฟน หรืออะไรแทนก็ตามที ล้วนแล้วแต่มีเรื่องของการกู้เงินมาเกี่ยวข้อง สินเชื่อจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดของท่านที่ต้องการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แต่ท่านควรจะต้องรอบรู้เรื่องสินเชื่อว่ามีประเภทใดบ้าง เพื่อความเข้าใจเป็นพื้นฐาน และต่อจากนั้นค่อยๆ เจาะเรื่องราวสินเชื่อในแต่ละประเภทว่าท่านจำเป็นต้องใช้สินเชื่อประเภทใด เพื่อกิจการใด โดยจะอธิบายให้ทราบเป็นความรู้พื้นฐานไปก่อน

สินเชื่อ หมายถึงเงินของสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีข้อสัญญาผูกพันที่ผู้ขอกู้ต้องคืนเป็นดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นให้กับผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงิน หรือจะอธิบายกันง่ายๆ ก็คือการให้ยืมหรือให้กู้เงิน โดยจะได้รับเงินคืนตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกันตามสัญญาที่เป็นหลักฐานกันไว้ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ต่อไปควรทำความเข้าใจในเรื่องประเภทของสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อแบ่งกันตามเรื่องใดบ้าง จึงขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

  1. สินเชื่อตามระยะเวลา เป็นสินเชื่อที่กำหนดตามระยะเวลาเป็นหลัก เช่นระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว

  2. สินเชื่อตามวัตถุประสงค์ แบ่งตามความต้องการ ได้แก่ เพื่อการลงทุน หรือเพื่อการบริโภค

  3. สินเชื่อตามความเสี่ยง คือความเสี่ยงจะอยู่ที่หลักประกันต่างๆ ของผู้กู้ ว่ามีมากน้อยขนาดไหน

  4. สินเชื่อตามผู้ขอและผู้ให้สินเชื่อ กรณีผู้ขออย่างเช่นบุคคลทั่วไป ธุรกิจการค้า แต่ถ้ากรณีผู้ให้สินเชื่อก็เป็นบุคคลทั่วไปเช่นกัน กับสถานบันการเงินอย่างธนาคาร และที่ไม่ใช่ธนาคาร

  5. สินเชื่อนอกระบบ เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะผู้ให้สินเชื่อไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ และมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งหมดก็เป็นการแบ่งสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่นำมาให้ทราบกัน ต้องบอกก่อนว่าสิ่งสำคัญในการขอสินเชื่อนั้น มีองค์ประกอบที่เป็นเหตุผลในการขอสินเชื่อให้กับผู้ให้สินเชื่อ ตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติ หลักทรัพย์ค้ำประกัน แผนธุรกิจ เศรษฐกิจโลกและของประเทศไทย นโยบายการเงินการคลังภาครัฐ และนโยบายสถาบันการเงินภาคเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ให้สินเชื่อนำมาพิจารณาประกอบมากน้อยแตกต่างกันไป ถ้าองค์ประกอบทั้งหมดมีครบ อยู่ในระดับดี ให้ความมั่นใจได้เลยว่าการขอสินเชื่อจะเป็นไปอย่างง่าย และได้เต็มวงเงินที่ขอสินเชื่อ ต้องที่ท่านต้องการ

หวังว่าท่านคงได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องการแบ่งประเภทของสินเชื่อว่ามีประเภทใดบ้าง ตามมาด้วยองค์ประกอบที่สำคัญในการขอสินเชื่อเป็นพื้นฐาน เพื่อที่ท่านมีความจำเป็นในด้านใด สามารถขอสินเชื่อได้ เพราะอยากได้เงินกู้ ต้องรอบรู้เรื่องสินเชื่อ

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Wathit Srisaengmak
"เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน" หลายครั้ง หลายครา ที่เราอ่านบทความการเงินจากหลาย ๆ ที่แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ เขาชอบที่จะเขียนบทความ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์