บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published January 2, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » การออมโดยการฝากธนาคารกับการออมเงินด้วยการประกันชีวิต

การออมโดยการฝากธนาคารกับการออมเงินด้วยการประกันชีวิต

จากกรณีข้อความที่ระบุว่า "ถ้าอยากมีเงินสะสม ให้ทำประกันชีวิตแบบที่มีเงินคืนตอนสิ้นอายุกรมธรรม์ แต่กรมธรรม์ดังกล่าวเบี้ยมีประกันค่อนข้างสูง มีทางเลือกที่ประหยัดกว่า คือทำประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้เป็นเงินฝากแทน เนื่องจากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ จะถูกกว่าเบี้ยประกันชีวิตอยู่พอสมควร" ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าข้อความข้างต้นมีประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตคลาดเคลื่อนอยู่หลายประเด็น

คุณลักษณะของการฝากเงินกับธนาคาร

 • มีความคล่องตัวเพราะสามารถฝากหรือถอนเงินตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการ
  ส่วนนี้หากมองในมุมความต้องการใช้เงินเพื่อการหมุนเวียนมันคือข้อดีที่สุดที่ไม่อาจโต้แย้งได้ แต่ถ้าจุดมุ่งหมายของท่านคือการเก็บออมเงินแล้ว อิสรเสรีในการเบิกถอนคงไม่เป็นการดีแน่

 • มีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทน รูปแบบที่เหมาะกับการออมที่สุด ก็คือ การฝากประจำ
  เพราะการฝากประจำนั้นให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า และมีการกำหนดระยะเวลาห้ามถอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เวลากับธนาคารในการนำเงินไปหาดอกผล แล้วจึงแบ่งให้ผู้ฝากเงินตามกรอบอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด

 • เมื่อทำการปิดบัญชีจะได้รับเงินที่ฝากไว้คืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
  ธนาคารเป็นเพียงแค่ผู้รับฝากเงิน การปิดบัญชีคือการที่ผู้ฝากเงินขอรับเงินที่ฝากคืน โดยธนาคารก็มีหน้าที่ให้คอกเบี้ยแก่เจ้าของเงินตามจำนวนวันที่ฝากไว้

คุณลักษณะของออมเงินโดยการทำประกัน

 • ชำระเงินเข้าไปเป็นประจำทุกเดือน หรือทุกปีตามแต่ที่บริษัทกำหนด และถอนออกไม่ได้
  การออมเงินกับกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีสัญญาเป็นตัวกำหนด ผู้เอาประกันมีหน้าที่ชำระเบี้ยตามกำหนด บริษัทประกันมีหน้าที่จ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ เงินที่ชำระเป็นเบี้ยประกันชีวินนั้นไม่ใช่เงินฝาก จึงไม่มีระบบการถอนเงิน

 • มีความคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตก็จะได้เงินชดเชย
  โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มสัญญาไปจนวันสิ้นสุดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตตามเงื่อนไขบริษัทก็จะจ่ายเงินตามทุนประกัน ไม่ว่าเงินที่คุณจะจ่ายให้บริษัทจะมีเพียงแค่ 1 ใน 100 ของทุนประกัน ส่วนนี้คือใจความสำคัญของการประกันชีวิต ที่ระบบธนาคารไม่มี

 • ต้องฝากเงินให้ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากฝากเงินไม่ครบตามสัญญา ได้เงินคืนตามมูลค่ากรมธรรม์ซึ่งอาจจะน้อยกว่ายอดเงินฝากสะสม
  เนื่องจากเงินค่าเบี้ยประกันจะถูกแบ่งเป็นส่วนค่าใช่จ่ายในการให้ความคุ้มครองกับส่วนเงินออม ผู้เอาประกันจะได้รับส่วนของเงินออมคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 • อาจมีผลตอบแทนจากบริษัทเช่น เงินคืนระหว่างสัญญา เงินปันผล ตามเงื่อนไข

 • เป็นการออมที่รัฐบาลส่งเสริม จึงใช้ในการลดหย่อนภาษีรายได้ประจำปีได้

ควรทำความเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของประกันชีวิตคือเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันให้สามารถยืนหยัดต่อไปอย่างมีคุณภาพ

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์