บทความการเงิน
By Niwat Tipdechakul published January 2, 2017
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น » ออมเงินโดยทำประกันชีวิต-แบบไหนดี ?

ออมเงินโดยทำประกันชีวิต-แบบไหนดี ?

ผู้เขียนได้อ่านเจอข้อความที่ระบุว่า “ถ้าอยากมีเงินสะสมไว้ใช้บั้นปลาย มีคนบอกว่า ให้ทำประกันชีวิตแบบที่มีเงินคืนตอนสิ้นอายุกรมธรรม์หรือแบบเกษียณอายุก็ได้ แต่กรมธรรม์ดังกล่าวมีเบี้ยประกันค่อนข้างสูง มีทางเลือกที่ประหยัดกว่า คือทำประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และค่ารักษาพยาบาลรายปีและเก็บเงินส่วนที่กันเอาไว้ไปเป็นเงินออมกับธนาคารแทน เนื่องจากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และค่ารักษาพยาบาลรายปีจะถูกกว่าเบี้ยของประกันชีวิตที่มีเงินออมอยู่พอสมควร” ซึ่งเห็นว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณาทำความเข้าใจอยู่หลายประเด็น

แบบของประกันชีวิตกับเบี้ยประกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีอยู่หลากหลาย แต่ทุกๆ แบบจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลอย่างยิ่งต่อเบี้ยประกันชีวิตอยู่ 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนของประกันชีวิต ส่วนนี้คือส่วนของสัญญาที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งชดเชยต่อการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวให้สามารถยืนหยัดต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

  2. ส่วนของเงินออม ส่วนนี้คือสัญญาที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในระหว่างสัญญา รวมถึงเมื่อสิ้นอายุสัญญา โดยในการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา สัญญาส่วนนี้จะเท่ากับ 0

โดยผลประโยชน์ด้านประกันชีวิตและเงินออมจะแปรผันโดยตรงกับเบี้ยประกันชีวิต นั่นคือถ้าแบบที่ให้ผลประโยชน์ทั้งสองส่วนสูง ก็จะมีอัตราเบี้ยประกันชีวิตที่สูงตาม แบบที่ให้ผลประโยชน์ต่ำกว่าก็จะมีอัตราเบี้ยที่ถูกกว่า

ดังนั้นในการพิจารณาว่าควรทำประกันชีวิตแบบใด หากท่านมีเงินค่าเบี้ยจำกัดจำนวนหนึ่งแล้ว ควรพิจารณาถึงความจำเป็นที่แท้จริงว่าสิ่งที่ท่านต้องการนั้นคือส่วนของการประกันชีวิต หรือส่วนของเงินออม หากว่าท่านเลือกแบบที่ให้วงเงินประกันชีวิตสูง ท่านก็จะได้รับส่วนที่เป็นเงินออมน้อยกว่า และตรงกันข้ามหากเลือกที่จะรับผลประโยชน์จากการออมที่มากกว่า ส่วนของวงเงินประกันชีวิตก็จะลดลงสวนทางกัน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณแล้ว ท่านสามารถเลือกแบบที่ให้ผลประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนในอัตราที่สูงพร้อมกันได้เช่นเดียวกัน

ทำเฉพาะประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ถูกกว่าประกันชีวิตจริงหรือไม่

แท้จริงแล้วการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนั้นเป็นลักษณะของการประกันวินาศภัย หากแต่วัตถุที่เอาประกันคือชีวิตและสุขภาพ ซึ่งโดยหลักการของการประกันชีวิตคือความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ส่วนการคุ้มครองเมื่อป่วยไข้นั้นเป็นส่วนของการประกันภัยสุขภาพ

กรณีการประกันภัยอุบัติเหตุนั้นแม้ว่าจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเช่นเดียวกันกันการประกันชีวิต แต่จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งคนเรานั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุกันทุกคน ผู้ที่มีประกันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ว ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอยู่นอกเหนือเงื่อนไข

การสะสมเงินออมกับประกันชีวิตควรพิจารณาว่าแท้จริงแล้วท่านต้องการผลประโยชน์ส่วนประกันชีวิตหรือผลตอบแทนส่วนเงินออมเพื่อจัดการแบบของประกันชีวิตให้เหมาะสมกับแผนทางการเงินต่อไป

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Niwat Tipdechakul
"ให้ประกันช่วยคุณบริหารความเสี่ยง" เขาอยากให้ประกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และชอบที่จะเขียนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของประกัน
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมใดก็ได้ทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์