บทความการเงิน
By Sripana Apiwa published December 12, 2016
หน้าหลัก » บทความทั้งหมด » การลงทุนหุ้น กองทุน ทองคำ และอื่น ๆ » งบการเงินที่ดีเป็นอย่างไร และรู้จักประโยชน์ของงบการเงิน

งบการเงินที่ดีเป็นอย่างไร และรู้จักประโยชน์ของงบการเงิน

เมื่อพูดถึงงบการเงิน หลายคนอาจนึกถึงตัวเลขทางการเงินที่ยุ่งยาก น่าปวดหัว แต่หากคุณคือนักลงทุนที่สนใจการมองหาหุ้นของบริษัทที่มีความน่าสนใจและมีความสามารถในการทำกำไร ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านงบการเงินให้เป็นเพื่อที่จะได้ศึกษาและวิเคราะห์ความมั่นคง รวมถึงมูลค่าและศักยภาพของบริษัทที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลต่างๆในงบการเงินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน หากรู้จักศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในการนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยงบการเงินจะถูกจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทที่จะจัดทำขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาหนึ่งเพื่อนำเสนอข้อมูลทาด้านฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่สนใจได้ทราบ

งบการเงินจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนต่างๆหลายอย่างที่สำคัญ ซึ่งในการจัดทำงบการเงินที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • นำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่มีการปกปิดข้อมูล แสดงข้อมูลเท็จหรือมีการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันจะนำมาซึ่งความเสียหายในการดำเนินกิจการหรือรวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆได้

  • มีการแสดงข้อมูลในรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ

  • ข้อมูลที่นำมาแสดงในงบการเงินต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ข้อมูลที่ล้าสมัยจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้

  • สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยการนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของกิจการในปีก่อนหน้าหรือนำข้อมูลในงบการเงินไปเปรียบเทียบกับของกิจการอื่นๆ

นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านงบการเงินได้หลายอย่างดังต่อไปนี้

  • ทำให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมาและนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกิจการในอนาคตได้

  • สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต โดยพิจารณาจากรายงานข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี

  • งบกระแสเงินสดสามารถบอกได้ถึงสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารเงินสดของกิจการ บริษัทที่มีการดำเนินงานดีจะมีการนำเข้ากระแสเงินสดสูง นอกจากนี้สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้

  • การวิเคราะห์งบทางการเงินทำให้สามารถคาดการณ์ถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ รวมถึงคาดการณ์เงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตได้

  • ทำให้ทราบถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ การบริหารหนี้ และความสามารถในการทำกำไร

จากประโยชน์ต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น คงทำให้นักลงทุนทราบถึงความสำคัญของการอ่านงบการเงินเพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูงอันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจนั่นเอง

แชร์.บทความนี้ให้ใครซักคนใน .Facebook
Sripana Apiwa
"เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ถ้าเราศึกษาอย่างแท้จริง" เธอชอบเขียนเรื่องราว เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ไม้เว้นแม้แต่เรื่องประกันภัย ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
« บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป »

สมัคร-รับบทความการเงิน ทางอีเมล์

เรามีบทความการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่มีเนื้อหา สาระดีๆ ส่งให้ทุกวัน

ผู้สนับสนุน
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท
สมัครออนไลน์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
สมัครออนไลน์