สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์

สินเชื่อ
ทั้งหมด
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
ทั้งหมด
1
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
 • ผ่อนได้ยาวสูงสุด 10 ปี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
 • 2
  สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
  สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
 • เพียงนำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่มีอยู่มาจำนองกับธนาคาร รับวงเงินสูง 10- 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 15 ปี และเพิ่มอีกไม่เกิน 3 ปีสำหรับวงเงินสำรอง
 • 3
  สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก
  สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก
 • วงเงินกู้ ค่าก่อสร้าง อพาร์ทเมนท์ หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง
 • โดยระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี
 • 4
  สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
  สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
 • วงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี*