• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
ประกันภัยป้ายโฆษณา

ประกันภัยป้ายโฆษณา

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยป้ายโฆษณา
รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้นยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วย ทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณา สามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วย ป้าย และโครงสร้างของป้าย (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินและ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากป้ายโฆษณา

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ
เลือกตามบริษัทรับประกันภัย